Liikennesääntöjä joita ei ole

27.11.2012
1 §
Moottoritiellä on ajettava ohituskaistalla, jos jokin seuraavista ehdoista on voimassa:
a) edessä näkyy raskas ajoneuvo lähempänä kuin 2 km:n päässä
b) kaistanvaihto pelottaa
c) toinen ajoneuvo yrittää ohittaa
d) oma ajoneuvo on Audi tai keikalta palaava tyhjä taksi
e) edessä ei näy vähintään 2 km:n pituista täysin tyhjää tietä
Bonuspisteitä saa, jos saa sumputettua sääntöjen mukaan ajavan ajoneuvon hitaan ajoneuvon perään.
2 §
Ajettaessa moottoritiellä raskaan ajoneuvon perässä on siirryttävä ohituskaistalle, kun taustapeilissä näkyy ohittamaan pyrkivä ajoneuvo. Vilkkua ei saa käyttää. Raskasta ajoneuvoa ohitettaessa oma nopeus saa olla sama tai korkeintaan 2 km/h suurempi kuin ohitettavan ajoneuvon nopeus.
3 §
Jos ohituskaistatiellä havaitsee itseään ohittamaan pyrkivän ajoneuvon, on ajettava huomattavasti sallittua nopeutta hitaammin silloin, kun ohittaminen ei ole mahdollista. Ohituskaistan alettua on nopeus nostettava riittävän suureksi oman ajoneuvon ohituksen estämiseksi.
4 §
Jos on matkalla sivutieltä toiselle sivutielle päätien kautta, on sivutieltä tultaessa kiilattava päätietä käyttävien eteen.
5 §
Vilkun käyttö kaistaa vaihdettaessa on kielletty. Vilkkua on käytettävä ajoradan tehdessä mutkan.
6 §
Vilkun käyttöä ei saa aloittaa ennen kuin auto on jo kääntymässä tai kääntynyt. Vilkun käyttö on kielletty kääntymisen tai kaistanvaihdon aikeen ilmaisemiseen.